Fundusze Europejskie

Projekt: „Zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa FLEXODRUK poprzez wdrożenie Strategii Wzorniczej”

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 

Cel projektu: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa FLEXODRUK w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie, jak i wzrost wykorzystania samego wzornictwa w jego działalności, poprzez wdrożenie na rynek nowych produktów (etykiet wielowarstwowych), będących efektem opracowanej Strategii Wzorniczej. Podniesiona świadomość wzornicza przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy zarówno na rynkach lokalnych jak i międzynarodowych, zagwarantuje jej stabilny i pewny rozwój, a także zwiększy innowacyjność przedsiębiorstwa i przyczyni się do dywersyfikacji oferty spółki o wyrób wpisujący się w aktualne trendy rynkowe.

 

Efekt projektu: Zwiększenie potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem, wzrost jego wykorzystania w przyszłej działalności firmy, a także wdrożenie innowacji produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej. W efekcie realizacji projektu nastąpi poszerzenie portfela klientów, zwiększenie działalności eksportowej (wejście na nowe rynki zbytu), co jednocześnie wpłynie na zwiększenie się przychodów z prowadzonej aktywności, poprzez wzrost wolumenu sprzedaży.

 

Wartość projektu: 5 297 610,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  2 999 900,00 PLN

 


 

Zakład Poligraficzny „Flexodruk”-Źrebiec Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Zakład Poligraficzny FLEXODRUK ŹREBIEC Sp. J.”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i możliwości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy.

Dofinansowanie projektu z UE: 52 700,00 PLN
Wartość wydatków ogółem: 76 260,00 PLN

EnglishPolish